טפסים נוהל הגנת פרטיות המידע

קרן נכי צהל
קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פירוט הגופים אליהם מועבר דרך קבע מידע ממאגרי המידע של הארגון:

(בהתאם לתקנה 7(ו) לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים (ציבוריים),
התשמ"ו 1986

משרד הביטחון:
1. דו"ח טיפולים חודשי בבתי הלוחם ודו"ח מטופלים- הכוללים פרטים אודות טיפולים שנתנו בבתי הלוחם לנכי צה"ל המופנים לקבלת טיפולי פיזיותרפיה ו/או הידרותרפיה ו/או שירותים נוספים, במסגרת התקשרות שבין הארגון לבין משרד הביטחון.
2. פרטי חברי ארגון לצורך צירופם לביטוח הסיעודי הקבוצתי שערך הארגון לטובת חבריו ורשימת חברים שזכאותם לביטוח לא אושרה על פי תנאי הפוליסות לצורך גביית פרמיות ו/או הפסקת הגבייה.

מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ
1. לצורך יישום הסכם הביטוח הרפואי הקבוצתי – פרטי עובדי הארגון.
2. לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח הסיעודי הקבוצתי –
א. פרטי חברי ארגון.
ב. פרטי עובדי ארגון.

פמי פרימיום בע"מ-ספק השירותים הסיעודים הנוספים על פי כתב שירות:
1. במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח הסיעודי הקבוצתי-
א. פרטי חברי ארגון.
ב. פרטי עובדי ארגון.

הראל חברה לביטוח בע"מ :
1. לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח חיים קבוצתי
א. פרטי חברי ארגון עד גיל 75 .
2. מועדון חבר צרכנות בע"מ לצורך מימוש זכאות חברי הארגון ועובדיו להצטרף למועדון "חבר" –
א. קובץ מקודד של ת.ז של חברי הארגון ועובדיו.

א.ד עיטוף והפצה; גסטליט;אלווין חברות הפצה:
1.לצורך הפצת עיתון של בתי הלוחם –
א. פרטי חברי ארגון הזכאים לקבל את העיתון.

דואר ישראל; בר הפצות;גרפוליט מבעלי דפוס בע"מ -חברות הפצה/עיטוף
1. לצורך הפצת עיתון הארגון :
א. פרטי חברי ארגון הזכאים לקבל את העיתון.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

בית הלוחם באר-שבע: רחוב שדרות בנ"צ כרמל 9 באר-שבע קומה 1-
08-6230111
08-6233554
צור קשר