זכויות והטבות ביטוח חיים

קרן נכי צהל
קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ביטוח חיים קבוצתי לחברי הארגון

חברי הארגון מבוטחים בחברת הראל בביטוח חיים קבוצתי, שתנאיו קבועים בפוליסה המצורפת.
עיקרי הביטוח:

– פיצוי כספי חד פעמי במקרה מוות.

– הפיצוי משולם למוטבים שנקבעו על ידי החבר או ליורשיו על פי דין (מכוח ירושה או צו קיום צוואה).

– הביטוח תקף עד גיל 75.

– הפרמיה בסך של כ-44 ש"ח משולמת באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי, על ידי משרד הביטחון והחבר בחלקים שווים (כ-22 ₪ כל אחד).

עדכון סכומי ביטוח חיים, החל ספטמבר 2020:
בהתאם לתנאי הפוליסה, סכומי ביטוחי החיים הותאמו על ידי חברת הראל וההתאמה נבדקה על ידי הגורמים המוסמכים בארגון. לתשומת ליבכם, כי יתר תנאי הפוליסה נותרו על כנם, לרבות החלוקה לפיצוי בהתאם לגיל הנפטר: עד גיל 70 ומעבר לגיל 70.

להלן סכומי ביטוח החיים (החל מ- 1/6/2021):

מבוטח עד גיל 70 – 87,071 ₪
מבוטח מעל גיל 70 ועד גיל 75 – 36,838 ₪
* כל הסכומים צמודים למדד בהתאם לכתוב בפוליסה

* הגילאים המצוינים לעיל מתייחסים עד לתום אותה שנה קלנדרית בה מלאו לחבר שנות הגיל הנקוב.
* הסכומים הנקובים לעיל צמודים למדד הקבוע בפוליסה.

לחצו כאן לעיון בפוליסה >>


הגשת תביעה בביטוח חיים

מה עלי לעשות?
טרם הגשת תביעה נבקשך לבדוק כי קיים ביטוח חיים.
לצורך הגשת התביעה נבקשך לבדוק כי בידך הטפסים והמסמכים הנדרשים.

מסמכים/טפסים נדרשים:
1. תעודת פטירה;
2. כתב מינוי מוטבים / צו ירושה / צו קיום צוואה;
3. אישור ניהול חשבון / צילום המחאה;
4. טופס בקשה לתשלום סכום ביטוח חיים;
5. אישור העדר תביעות שארים;
6. תלוש תגמולים מחודש הפטירה.

למי עלי להגיש את הטפסים? עם מי אתייעץ?
לצורך בירור והגשת התביעה יש לפנות למחוז הארגון אליו השתייך חבר הארגון המנוח.

להלן רשימת מחוזות ארגון נכי צה"ל ופרטי קשר:
מחוז תל אביב 03-5221286 moranh@inz.org.il
מחוז שפלה 08-9466488 emuna@inz.org.il
מחוז ירושלים 02-5635625 rachelb@inz.org.il
מחוז באר שבע 08-6230111 afridat@inz.org.il
מחוז חיפה 04-8146502 tamic@inz.org.il

מסמכים להורדה:

טופס בקשה לתשלום סכום ביטוח חיים

תשלום מקדמה לאלמן/אלמנה

אישור העדר תביעות בהעברה בנקאית

האמור לעיל מובא כאן כשירות להעברת מידע עבור חברי ארגון נכי צה"ל בלבד.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

בית הלוחם באר-שבע: רחוב שדרות בנ"צ כרמל 9 באר-שבע קומה 1-
08-6230111
08-6233554
צור קשר