זכויות והטבות ביטוח חיים

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ביטוח חיים קבוצתי לחברי הארגון

החל מתאריך 1 במרץ 2022 מבוטחים חברי הארגון בחברת הפניקס בביטוח חיים קבוצתי, שתנאיו קבועים בפוליסה המצורפת.

מס' טלפון ייעודי: 074-7311600

עיקרי הביטוח:
–  פיצוי כספי חד פעמי במקרה מוות.
–  הפיצוי משולם למוטבים שנקבעו על ידי החבר או ליורשיו על פי דין (מכוח צו ירושה או צו קיום צוואה).
–  הביטוח תקף עד גיל 75.

הפרמיה של כ- 31 ש"ח משולמת ע"י החבר באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי וסכום זהה משולם ע"י משרד הביטחון.

להלן סכומי ביטוח החיים (החל מ- 01/03/2022):

מבוטח עד גיל 70 –                    100,000 ש"ח
מבוטח מעל גיל 70 ועד גיל 75 –  40,000 ש"ח

הסכומים צמודים למדד בהתאם לתנאי הפוליסה.
הסכומים קבועים לחמש שנים ולא תחול הפחתה בסכומי הביטוח.

לחצו כאן – לעיון בפוליסה ביטוח חיים >>

לחצו כאן – טופס אישור ביטוח ומינוי מוטבים >>

פרטים למשלוח המוטבים: ריזיקו קולקטיבי riziko@fnx.co.il או פקס: 03-7329940
לחצו כאן – טופס נילווה לתביעות – ריזיקו קולקטיבי >>

הגשת תביעה בביטוח חיים

טרם הגשת התביעה נא בדקו כי קיים לחבר המנוח ביטוח חיים (ניתן לברר עם המחוז אליו השתייך החבר המנוח).

לצורך הגשת התביעה יש להעביר את הטפסים והמסמכים הבאים:
1. טופס הגשת תביעה;
2. סיבת הפטירה;
3.  כתב מינוי מוטבים/צו ירושה/צו קיום צוואה;
4.  צילום ת"ז של המוטב/ים;
5.  צילום המחאה או דף פרטי חשבון של המוטב/ים;

את המסמכים יש לשלוח לפניקס חברה לביטוח
לכתובת המייל:  tviot_riziko@fnx.co.il או לפקס: 03-7337975


*במקרה חו"ח של פטירת חבר שארעה עד לתאריך 28 בפברואר 2022 יחולו תנאי הפוליסה הקודמת של הראל חברה לביטוח. 

סכומי הביטוח לפטירה שארעה עד 28.02.2022:

מבוטח עד גיל 70 – 87,071 ₪
מבוטח מעל גיל 70 ועד גיל 75 – 36,838 ₪

הגשת תביעה לחברת הביטוח הראל

לצורך בירור והגשת התביעה יש לפנות למחוז הארגון אליו השתייך החבר המנוח.

להלן רשימת מחוזות ארגון נכי צה"ל ופרטי קשר:
מחוז תל אביב 03-5221286 moranh@inz.org.il
מחוז שפלה 08-9466488 emuna@inz.org.il
מחוז ירושלים 02-5635625 rachelb@inz.org.il
מחוז באר שבע 08-6230111 afridat@inz.org.il
מחוז חיפה 04-8146502 tamic@inz.org.il

הטפסים הנדרשים לצורך הגשת התביעה:
1. תעודת פטירה;
2. כתב מינוי מוטבים / צו ירושה / צו קיום צוואה;
3. אישור ניהול חשבון / צילום המחאה;
4. טופס בקשה לתשלום סכום ביטוח חיים;
5. אישור העדר תביעות שארים;
6. תלוש תגמולים מחודש הפטירה.

מסמכים להורדה:

טופס בקשה לתשלום סכום ביטוח חיים

תשלום מקדמה לאלמן/אלמנה

אישור העדר תביעות בהעברה בנקאית

**האמור לעיל מובא כאן כשירות להעברת מידע עבור חברי ארגון נכי צה"ל בלבד.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

בית הלוחם באר-שבע: רחוב שדרות בנ"צ כרמל 9 באר-שבע קומה 1-
08-6230111
08-6233554