אודות יעדים מרכזיים

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

יעדי המחוז לשנת 2022

מחוז באר שבע והנגב של ארגון נכי צה"ל והעומד בראשו מר שמעון מלול יחד עם מועצת המחוז ימשיכו להוביל את המחוז במדיניות של שיפור ושדרוג זכויות הנכים, יפעלו למען שיקומו ותרבותו בשיתוף עם בית הלוחם תוך הטמעת ערכים של נטילת אחריות לניהול חיי עבודה ושיקום עצמאיים. נכי צה"ל הקריבו את גופם ונפשם למען המדינה והם זכאים למיטב ולמירב.

א. המשך בניה, פיתוח וחיזוק הפעילות והשירותים הניתנים בפריפריה תוך עידודם לפעילות עצמאית מותאמת צרכים.

ב. עידוד שיתוף הפעולה והאינטרקציה בין המשרדים בפריפריה למחוז ובין המשרדים לבין עצמם לשם הפרייה הדדית ויצירת שפת שירות אחידה ובכלל זה בין המחוז לחברי המועצה וראשי המשרדים.

ג. שיפור מתמיד בשירות הניתן על ידי עובדי המחוז לחבר, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית – ביצוע העבודה עפ"י הקוד האתי של הארגון, שיפור הנגשת המידע לחבר וזמינותו.

ד. המשך הטמעת מערכת זכויות חברים במחוז והפעלתה.

ה. פורומים:
• המשך עידוד העשייה במסגרת הפורומים המגזריים הקיימים: נשים, דתיים, צעירים, בדואים, מורשת, גמלאון (מתקיים בבית הלוחם לחברי המחוז).
• פורום צעירים מתופעל במשותף עם בית הלוחם תוך ראייה כלל מחוזית.

ו. שיתוף פעולה הדוק עם הנהלת בית הלוחם באר שבע תוך סנכרון אירועי המחוז ואירועי בית הלוחם וסיוע בשיווק הבית.

ז. הרחבת הטיפול והשירות לחבר בתחומים שונים: תרבות פנאי, סיוע במציאת תעסוקה, תיווך וסיוע מול מוסדות ציבור שונים וכד'.

ח. העמקת הקשר עם רשויות מקומיות במחוז לשיפור מצבם ומעמדם של הנכים ברשויות בתחומים הבאים: חניה, נגישות, השתתפות באירועים של הרשות המקומית כגון טקסים, יום האישה הנכה וכד'.

ט. שיפור תדמית הארגון בקרב חברי המחוז וכלל הציבור תוף מתן דגש לעשייה למען הקהילה.

י. המשך חיזוק המורשת בקרב חברי המחוז באמצעות סיורים יעודיים, סיורים להכרת הארץ, תיעוד סיפורי לוחמים וכד'

יא. עידוד החברים לשימוש באינטרנט כאמצעי התקשרות וקבלת מידע באופן שוטף.

יב. המשך עדכון פרטים ואיסוף כתובות דוא"ל של החברים במגמה לצמצם עלויות ביול ולשיפור התקשורת עם החבר.

יג. עידוד להתנדבות קהילתית וחברתית.

יד. העמקת הקשר עם הנכים הקשים 100%, 100+ ע"י ביקורי בית קבועים אחת לשנה וככל שיידרש.

טו. ביצוע הפעילות במחוז תוך כוונת התייעלות וחיסכון.

טז. פעילות באילת – החלפת בית המלון המשמש כ"מיני בית לוחם" ופיתוח חוגי העשרה.

יז. הטמעת רעיון יום ההוקרה לנכי צה"ל ובנית תכנית ליישומו במחוז, כנגזרת של החלטת ממשלת ישראל ומדיניות הארגון.

יח. כתיבת נוהלי עבודה אחידים למשרדים בפריפריה.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

בית הלוחם באר-שבע: רחוב שדרות בנ"צ כרמל 9 באר-שבע קומה 1-
08-6230111
08-6233554