הנהלת המחוז

שמעון מלול - יו"ר מחוז באר השבע והנגב
אליהו דנינו- ע. יו"ר המחוז
דוד ביטון- ע. יו"ר המחוז
אתי קרן אלון – מנהלת שלוחת אילת
מאיה יעקב- מזכירת המחוז
אפרידת ארץ קדושה- פקידה
סברין דדון- בת שרות לאומי


חברי מועצת המחוז:
אורן אקרמן – יו"ר המחוז
שמעון מלול- יו"ר המועצה ויו"ר הועד הארצי
מישל דלויה- חבר בוועדת כספים
עופר שאולקר- חבר מועצה, חבר ועדת ביקורת
חמדה שהרבני- חברת מועצה , יו"ר פורום נשים
דוד וקנין- חבר מועצה, חבר ועדת תקנון והשקעות, מ"מ בוועד הארצי